HD_MRK
Toekomstvormers blogs
Desktop_
Home | Blog | Leiderschap | Respect winnen door fouten te erkennen
SNGL postBerichten
CONTENT.php: CNTNT

Respect winnen door fouten te erkennen

BLOG/POST?
Geert Graveland  | 

Een simpele vraag. Zien bedrijven hun kansen wel in relatie tot de gemeenschap, toekomstbestendigheid en innovatie? Soms twijfel ik daaraan. Neem het recente bericht dat het zaad van mannen minder sterk is geworden. Weekmakers als BPA blijken hiervoor verantwoordelijk. Sommige landen hebben BPA om die reden allang verboden.

Mijn eerste gedachte is dan: waarom springt er geen bedrijf op dat zijn verantwoordelijkheid neemt door geen plastics meer te gebruiken met dit soort weekmakers erin? Zo’n actie zou een enorme impact hebben, zowel op klanten als op de publieke opinie. Misschien kost het wat, voor aanpassing van de productieprocessen, maar ik ben ervan overtuigd dat je je zo onderscheidt ten opzichte van je concurrenten, nieuwe klanten aantrekt en je omzet verhoogt.

Een ander voorbeeld, van langer geleden: de olieramp van 2010 in de Golf van Mexico. Tony Hayward van BP zei dat een olievlek als deze geen groot probleem hoefde te zijn. Hij heeft heel wat te verduren gekregen door deze uitspraak. Ook Tony Hayward liet een unieke kans liggen om zich te onderscheiden. Hij had mondiaal respect en aanzien kunnen verwerven door te zeggen: ‘ik ben hier door mijn positie schuldig aan, ik zal mijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Laat mij de CEO zijn die het goede voorbeeld geeft; ik ga ervoor zorgen dat dit volledig opgeruimd wordt!’

Bedenk eens welke kansen jij laat liggen als CEO, leider of invloedrijk persoon. Kun je de ecologische voetafdruk van je bedrijf niet fors verkleinen en daarmee je bedrijf toekomstbestendiger maken? Zou je, als je het lef hebt om zo’n krachtige, innoverende en toekomstbestendige keuze te maken, niet veel aanzien verwerven? Wie durft te erkennen dat sommige producten of processen van zijn bedrijf eigenlijk schadelijk of ongezond zijn, is een moedig mens. Ik ga graag de dialoog met je aan!

Tot slot een positief voorbeeld: de samenwerking tussen Jumbo en Greenpeace. Greenpeace heeft Jumbo aangesproken op het verkopen van gewassen die geteeld worden met bestrijdingsmiddelen die onze broodnodige bijen doen uitsterven. Jumbo bood geen weerstand, maar pakte dit signaal publiekelijk op. Dat is een prachtig voorbeeld van samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Daarmee werkt Jumbo aan positieve beeldvorming bij zijn klanten en het publiek.

Waar laat jij het als bedrijf liggen en mis je dus kansen? Bel ons eens op! Wij zijn Toekomstvormers – Leading from Nature, een nieuwe partij die krachten en expertise bundelt op de pilaren bewustwording, innovatie en toekomstbestendigheid en die pilaren met elkaar verbindt.


Thema
 
Other members of this category (left or middle). Also other cats (too much)?
 
Leave a comment
CMMNTS
Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Vind connectie met Toekomstvormers