HD_MRK
Desktop_
Home | Privacyverklaring
PG CSTM_PST_TP: page Pagina's

Privacyverklaring

Natuurlijk vinden wij het van belang dat jouw privacy wordt gerespecteerd. Wij gaan daarom zorgvuldig om met jouw (persoons)gegevens. Met dit privacy statement willen we je graag informeren over welke gegevens wij verzamelen als je onze website bezoekt en hoe wij omgaan met deze gegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je domeinnaam en niet je e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • je domeinnaam maar niet je e-mailadres als je een bezoek brengt aan onze webpagina
  •  je e-mailadres als je dit aan ons communiceert
  • de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt
  • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Toekomstvormers verzamelt gegevens die nodig zijn om je de website te kunnen tonen, om  contact met je op te kunnen nemen en om je inschrijving of aankoop goed af te kunnen handelen.
Allereerst verstrek je aan ons je gegevens bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, programma of het aanvragen van een Ebook. Je voornaam en e-mailadres worden daarbij opgeslagen. Daarnaast houden we bij op welke datum je je hebt ingeschreven.
Daarnaast verzamelen we gegevens die nodig zijn om je inschrijving voor een van onze open training of workshops goed te laten verlopen. We verzamelen je voor- en achternaam, je mailadres, telefoonnummer en de factuurgegevens. We houden ook bij op welke datum je bent ingeschreven. We Daarnaast verzamelen we gegevens die nodig zijn om je inschrijving voor een van onze open opleidingen, workshops of trainingen goed te laten verlopen. We verzamelen je voor- en achternaam, je mailadres, telefoonnummer en verzamelen de naam van je organisatie en je functie zodat we kunnen sturen op de juiste mix van deelnemers.

Gebruik van de gegevens

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. De algemene bezoekgegevens worden gebruikt om je de website te kunnen tonen en om te analyseren hoeveel bezoekers onze website krijgt, welke webpagina’s worden bezocht en waar de bezoekers vandaan komen. Met deze gegevens kunnen wij de website analyseren en verbeteren. De persoonsgegevens die wij jou vragen in te vullen bij het contactformulier, gebruiken wij enkel om telefonisch of via mail (jouw keus) contact met jou te kunnen opnemen.

Ook bieden wij een nieuwsbrief. Jouw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

De gegevens die we verzamelen als je je inschrijft voor een training of workshop gebruiken we allereerst om jouw inschrijving goed te kunnen verwerken: je komt in de gewenste groep, op de gewenste data. We gebruiken je gegevens ook om je voor de start van een opleiding, training of workshop informatie te sturen over voorbereiding en praktische informatie. Ook opleidingsmateriaal dat hoort bij de betreffende opleiding sturen we je tijdens of na de opleiding naar het opgegeven mailadres. In groepen waar intervisie tussen deelnemers onderdeel van het programma is, delen we naam en mailadres met je mededeelnemers zodat het mogelijk is om afspraken over intervisie te maken. De overige gegevens stellen we niet ter beschikking.

We maken gebruik van mailchimp voor het verspreiden van onze berichten, zowel nieuwsbrieven als cursusinformatie. Bij het verzenden van e-mails via mailchimp worden zogenaamde web beacons meegezonden. Deze web beacons houden bij of de e-mail is geopend en of er op links in de nieuwsbrief is geklikt. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden. Mailchimp verzamelt mogelijk ook gegevens voor eigen doeleinden. Zie hiervoor hun privacy statement: mailchimp.com/legal/privacy
Wij geven de door ons verzamelde gegevens op geen enkele manier door aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de autoriteiten gegevens bij ons vorderen).

Bewaartermijn van de gegevens

De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij telefonisch contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. De gegevens op de website gaan via een beveiligde verbinding (SSL) en de website wordt periodiek gecontroleerd op hacks en up to date gehouden.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heb je het recht om je persoonsgegevens op verzoek in te zien en deze zo nodig aan te passen of te laten verwijderen. Neem daarvoor contact op met welkom@toekomstvormers.nl

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies:

  • om je voorkeuren te registreren;
  • om informatie te registreren die eigen is aan je, zoals de web pagina’s die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
  • om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van je browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kun je je niet inschrijven voor een opleiding, training of workshop, kan je geen artikelen in je winkelwagen bewaren of elektronisch betalen.

Google Analytics

Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google de gegevens die door deze cookies worden verzameld, niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.
Als je liever niet wilt dat we cookies op je apparaat plaatsen, dan raden we je aan om de Do Not Track-functie (‘websites vragen niet te volgen’) in je browser aan te zetten. We kunnen dan geen cookies plaatsen. Voor meer informatie over Do Not Track en hoe je dit aan kunt zetten in je browser, zie de website van: All About Do Not Track.

Wijziging privacy statement

Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.

Onze contactgegevens

Vragen over dit privacy statement of over onze diensten kunnen worden gericht worden aan welkom@toekomstvormers.nl.

Vind connectie met Toekomstvormers