HD_MRK
Toekomstvormers visie
Desktop_
Home | Visie
PG CSTM_PST_TP: page Pagina's

Visie

Wij hebben onze visie vastgelegd in een Manifest. De kern daarvan:

  • de mens is goed
  • de natuur in ons en om ons heen beantwoordt veel van onze vragen
  • organisaties spelen een wezenlijke rol bij veranderingen
  • innovatie en bewustwording leiden tot een groter welzijn van mens en aarde.

Onze belangrijkste waarden zijn:

  • eigenaarschap
  • verbondenheid
  • openheid
  • vrijheid
  • liefde voor de natuur

Lees hier ons hele Manifest.

Vind connectie met Toekomstvormers