HD_MRK
Toekomstvormers blogs
Mobile_
Home | Innovatie
CTGR
Thema: Innovatie CNTNT

Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie

BLOG/POST?
Geert Graveland  | 

Woensdag 2 maart 2016 verzorgden wij in ons Toekomstcafé een brainstorm en dialoog over ‘Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie’. Gemeentes zijn nu ruim een jaar bezig met de drie grote decentralisaties op het gebied van zorg, werk en jeugdhulpverlening. Met als doel: betuttelende tradities doorbreken. Of zoals het in beleidsnotities staat: ‘niet voor mensen, maar door […]