HD_MRK
Toekomstvormers blogs
Desktop_
Home | Blog | Leiderschap | Leadership Wisdom
SNGL postBerichten
DSPL_BLG_AUTHOR
DSPL_PRSN_LFT
Geert Graveland
Graveland
Geert Graveland
Professional Training & Coaching
+316-15052126
   
 
DSPL_PRSN_LFT
Machiel Hoek
Perceality
Machiel Hoek
Eyeopener, klankbord, transformatiecoach, healer, schrijver, financieel expert
+316 117 655 59
   
 
menus
MNS

Check dit 2233


CONTENT.php: CNTNT

Leadership Wisdom

 


BLOG/POST?
Geert Graveland  |  Machiel Hoek  | 

When the blood in your veins returns to the sea… And the earth in your bones returns to the ground… Perhaps then you will remember that this world does not belong to you… It is you who belongs to this world!

Native American Leadership Wisdom

Een echte leider geeft het goede voorbeeld. Doet dingen niet goed, maar doet de goede dingen. Dit moment in de geschiedenis heeft echte leiders nodig. Leiders die het goede voorbeeld geven, in de wetenschap dat we onze planeet beheren voor onze kinderen, en hun kinderen.

Vanuit Toekomstvormers zijn we op dit moment met een prachtig project bezig bij een grote aansprekende organisatie, waarbij we helpen om het volledig circulair maken van de producten en diensten te concretiseren.

Er zijn al vele gesprekken geweest met directie, medewerkers en partijen buiten de organisatie. Door deze gesprekken heen straalt een gezonde spanning van enerzijds het besef dat deze tijd grote veranderingen vraagt, en anderzijds de onzekerheid dat we nog niet goed weten wát we dan moeten veranderen. Ons denken is deze spanning niet gewend; we zijn lineair opgevoed, en denken bedrijfsmatig en wereldlijk in termen van óf groei óf krimp.

Hiertegenover staat circulair, holistisch denken, waarbij er geen klassieke, elkaar uitsluitende tegenstellingen meer zijn. Dat denken is voor velen nieuw, en juist daarom ook zo spannend. Want dat betekent dat we het oude denken moeten loslaten, moeten laten sterven. En dat wat vertrouwd is…..willen we niet graag laten gaan….

Dúrven we?

Om los te laten, het oude bekende te laten sterven en het nieuwe onbekende toe te laten, daarvoor is moed nodig, durf. Waar komt deze moed vandaan? Wie kan daarin de weg wijzen? Hoe doen samenlevingen in de natuur dit? We hebben een prachtige natuur trail in het voorjaar hierover. Bekend is het voorbeeld van olifantenkuddes. In tijden van tegenspoed en grote droogte weet de matriarch, de wijze oudste vrouwelijke olifant, waar er nog water te vinden is. Dit betekent dat de kudde soms wekenlang moet reizen, met alle ongemak en risico’s van dien, om uiteindelijk een bron te vinden. Toch weet de matriarch dat dit moet gebeuren, en ze weet ook tijdig wannéér dit moet gebeuren.

Veel van onze hedendaagse politici en leiders missen deze kennis en ervaring en leiden reactief in plaats van proactief, gericht op de korte termijn, en hebben daarbij als voornaamste doel om hun eigen positie veilig te stellen. Zij durven geen drastische maatregelen door te voeren, bang als ze zijn voor hun eigen hachje, of omdat ze geen visie hebben. Pas als het water aan de lippen staat zijn deze leiders er van doordrongen dat er iets moet gebeuren. (Wij bieden een programma dat dit doorbreekt)

Toch laat deze tijd ook andere leiders zien. Oude, wijze matri- en patriarchen, zoals Jan Terlouw die met zijn “brievenbustouwtje” een publiek beroep deed op het collectieve vertrouwen. Maar ook Wiebes, die rigoureus ingrijpt in het Groninger gasdrama; de burgemeester van Arnhem die oude diesels uit de stad wou weren ondanks veel verzet, Paul Polman, de CEO van Unilever, die besluit om de plasticvervuiling vanuit zijn bedrijf een halt toe te roepen.

Dát zijn de leiders van vandaag en morgen. Leiders die niet langer verzanden in overleg en abstracte begrippen, maar die concrete stappen zetten, versnellen en innovatie opschalen. In sommige bedrijfstakken is traagheid en stroperigheid nog aan de orde van de dag. De Taskforce Bouwagenda kwam tot de conclusie dat als de bouwsector op het huidige tempo veranderingen doorvoert, het klimaatakkoord van Parijs pas over 200 jaar gehaald gaat worden!

Maar ja, sneller, radicaal veranderen, dat brengt risico’s met zich mee. Onzekerheid. Hoge kosten. En minder economische groei. Althans, dat is de klassieke economische visie. Vanuit de angst die in politiek en bedrijfsleven regeert. Want waar is eigenlijk het bewijs, de onderbouwing dat we zo fundamenteel zouden moeten veranderen? Veel wetenschappers, vaak betaald door de partijen die er belang bij hebben, stellen dat we nog té weinig weten over de samenhang der dingen om tot concrete conclusies te komen. En dus gaan nog veel leiders volop door met het oude denken; dat van de “bewezen” economische theorie van blind geloof in almaar voortdurende economische groei….

Wat geeft ons houvast om stellig en voor eens en voor altijd te wéten dat de grote veranderingen, die enkele nieuwe leiders nu al laten zien, noodzakelijk zijn? Laten we hiervoor weer teruggrijpen op de wijsheid die de natuur ons biedt. Van olifantenkuddes en mierenkolonies tot aan de voor iedereen zichtbare en herkenbare, onbuigzame natuurwet van oorzaak en gevolg. De matriarch leidt de olifanten tijdig door heftige beproevingen uiteindelijk naar water; mierenkolonies verplaatsen tijdig hun nest als het wordt bedreigd; de natuurwet laat zien dat als de oorzaak niet verandert, de gevolgen steeds heftiger en onoverkomelijker worden.

En wat doe jij? Wat besef jij? Waar heb jij in je organisatie en je leven te maken met een verlammend of vertragend systeem waar je ingezogen raakt waardoor je niet toekomt aan datgene wat écht nodig is? (We doen een brainstorm hierover op 12 April, we nodigen je graag uit)

Wij zijn het voluit eens met de dappere wethouder van Arnhem die stelde: “we moeten nú onze verantwoordelijkheid nemen en nú handelen!”.

Hoe is dit een voorbeeld voor jouw eigen leiderschap in jouw omgeving?

Hierover willen we leiders uit de bouw, de cementindustrie, de aannemerij, en de politiek met elkaar laten brainstormen met jou erbij (op 12 April vanaf 17:30 met een verassende spreker die we later bekend maken). Hoe komen we in de meest vervuilende bedrijfstak snel tot fundamentele veranderingen? Is vanuit ons collectieve bewustzijn niet allang duidelijk wat moet stoppen en wat moet komen?

Ja, we zien het eigenlijk al, nu nog de durf voor diegenen die de eer hebben vanwege hun huidige positie in politiek of bedrijf om hierin het voorbeeld te zijn. Door te doen! En ja het zal zeker ook pijn doen. Maar wij Nederlanders kunnen dit. We zijn eigenwijs, intelligent en in staat om bijzonder innovatief te zijn. We leven dan ook op zo’n klein stukje aarde; hoe moeilijk is het om dat als eerste Westerse volk volledig om te vormen naar schone energie en een circulaire economie. Dit is onze kans! We gaan echt niet dood als we verlies lijden, ook dat kunnen we goed aan! Maar de kans is groot dat we alleen maar winst boeken.

Mail ons als je op de brainstorm wilt komen of een brochure wilt over onze programma’s: welkom@toekomstvormers.nl

Machiel Hoek en Geert Graveland.


Thema
 
Other members of this category (left or middle). Also other cats (too much)?
 
Leave a comment
CMMNTS
Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Vind connectie met Toekomstvormers