HD_MRK
Toekomstvormers wie-zijn-wij
Desktop_
Home | Wie zijn wij | People | Wessel Ganzevoort
SNGL personPeople
DSPL_BLG_AUTHOR
DSPL_PRSN_LFT
Wessel Ganzevoort

Wessel Ganzevoort
adviseur, hoogleraar organisatie dynamiek en innovatie
   
 
CONTENT.php: CNTNT

Wessel Ganzevoort

BLOG/POST?

Begon zijn loopbaan als organisatieadviseur in 1970 bij KPMG. Studeerde bedrijfskunde (Nyenrode), economie (VU) en andragologie (UvA). Bij KPMG was hij directievoorzitter van de organisatieadviesactiviteiten  in Nederland en Chairman van de Europese consulting activiteiten. Hij beklede buiten KPMG enige tientallen bestuurlijke functies. In 1998 werd hij bijzonder hoogleraar Organisatiedynamiek en –innovatie. Zijn oratie was getiteld ‘Organiseren als menselijk leven’.  Vanaf 2000 is hij tevens zelfstandig adviseur op de gebieden strategie, leiderschap en organisatieontwikkeling.

Zijn uitgangspunt is dat organisaties uit mensen bestaan en daarom veel kenmerken van mensen hebben. Organisaties, net als mensen, hebben een essentie, een unieke identiteit die bestaat uit een missie of levensdoel, talenten en een set van waarden. Die essentie, Ganzevoort noemt die graag de ziel van de organisatie, kan niet bedacht, ontworpen of gekocht worden. Wel gevonden, versterkt, ontwikkeld en gemanifesteerd worden.

Die essentie of ziel is daarom zo belangrijk omdat het de kern vormt voor datgene wat wel bedacht of ontworpen kan worden, zoals processen en structuur.

Leiderschap gaat over het vinden van je essentie en het inspireren van anderen om hun essentie te ontwikkelen en tot leven te brengen. Dat gaat in de eerste plaats over het vinden van de zin van je bestaan, datgene wat je bestaan zinnig maakt, waardoor je zin in je leven hebt, waardoor je aanstekelijk bent. Daarnaast heeft een leider een diep besef van de waarden (essentiële levenskwaliteiten) die de basis voor denken, voelen en handelen zijn. Ook hebben leiders een helder inzicht in hun talenten. Ze gebruiken die vooral om anderen mee te dienen.

Leiderschap gaat behalve over bewustzijn van essentie ook over handelen, right action, dingen voor elkaar krijgen, resultaten boeken. Daarbij is het resultaat nooit het hoogste doel maar altijd een middel om iets te bereiken dat nog belangrijker is.

 
Other members of this category (left or middle). Also other cats (too much)?
 
Vind connectie met Toekomstvormers