HD_MRK
Toekomstvormers activiteiten
Desktop_
Home | Activiteiten | Leren van ecosystemen voor Vitaliteit in netwerken
SNGL activityActiviteiten check: Ecosystemen en Vitaliteit
Bowine DSPL_BLG_AUTHOR
Organisatie en facilitatie door

DSPL_PRSN_LFT
Bowine Wijffels
Nature-Wise
Bowine Wijffels
Inspirator, spreker, begeleider en trainer Biomimicry
+316 512 046 82
   
 
Brainstormsessie
  • woensdag 12 april 2017
  • Locatie: Dreumel, waaldijk 15, Nederland
  • Prijs: 15,-
  • Maximaal 30
Deze activiteit is al voorbij
CONTENT.php: CNTNT

Leren van ecosystemen voor Vitaliteit in netwerken

BLOG/POST?

Netwerken worden steeds belangrijker in onze samenleving. Netwerken van bedrijven, van overheden, van burgers. Maar ook diverse netwerken waar verschillende partijen zich bezighouden met een specifiek onderwerp of een specifiek gebied.  Vitale netwerken kun je niet ontwerpen. We kun je ze laten ontstaan door het creëren van de juiste voorwaarden. De ecologie helpt ons meer begrip te krijgen om deze netwerken ook vitaal en responsief te laten blijven.

12 april 2017 geeft Bowine Wijffels  jullie aan de hand van ecosystemen mee in een lesje ecologie voor het werken in netwerpen. Ze benut hierbij vier pijlers (zie afbeelding) uit de ecologie en zorgt voor een vertaling naar netwerken. Voor meer info en achtergronden, zie: Www.nature-wise.nl

Ecologie gebruiken als inspiratiebron voor nieuwe manieren om ons te organiseren is gebaseerd op Biomimicry als innovatieve ontwerpstrategie. Gebaseerd op de 3.8 miljard ervaring die de natuur daar zelf in heeft, mogen we ervan uitgaan dat deze ontwerpstrategie bij zal dragen aan organisaties en netwerken die resilient (veerkrachtig) en agile (wendbaar) zijn en daarmee toekomst bestendig!

Deze bijdrage past daarom goed bij onze pijlers innovatie en toekomstbestendigheid. bewustwording, innovatie en toekomstbestendigheidbewustwording, innovatie en toekomstbestendigheid

dd

Deze activiteit is al voorbij
 
Other members of this category (left or middle). Also other cats (too much)?
 
Vind connectie met Toekomstvormers